Sfântul Niceta de Remesiana

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte asăzi pe Sfântul Niceta de Remesiana, episcop daco-roman şi ilustru scriitor bisericesc.

Viaţa şi activitatea sa au fost consemnate în scris, de către prietenului său, Sfântul Paulin de Nola (353-431). În limba română se remarcă studiile părintelui profesor Ştefan Alexe, autor al unei teze de doctorat cu titlul Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele IV-V [1], precum şi scrierile vrednicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei.


[1] Pr. prof. dr. Ştefan Alexe, Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele IV-V, Teză de doctorat, în  Studii Teologice, XXI (1969),  nr. 7-8, pp. 453-587 (şi extras, Bucureşti, 1969, 141 p).

De pe archive.org puteti descărca:

Andrew Ewbank BURN, Niceta of Remesiana: his life and works, University Press, 1905, 194 pp.

Andrew Ewbank BURN,, An Introduction to the Creeds and to the Te Deum, London, 1899,  323, pp.

În limba română avem câteva scrieri ale Sfântului Niceta traduse de către domnul lector dr. Ovidiu Pop în Sfântul Niceta de Remesiana,  Opere, traducere din limba latină, introducere şi note de lect. dr. Ovidiu Pop, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, 248 pp.

Puteţi comanda carte de aici

Alături de această lucrare semnalăm şi numeroasele traduceri realizate de către regretatul Pr. Prof. Dr. Ştefan Alexe în Mitropolia Olteniei, XXV (1973), nr. 7-8, pp. 577-588;   XXV (1973), nr. 9-10, pp. 783-787;  XXV (1973), nr. 11-12 , pp. 970-980; XXVI (1974), nr. 1-2 , pp. 63-69; XXVI (1974), nr. 3-4, pp. 294-299;  XXVI , nr.7-8 , pp. 622-628.

This entry was posted in Sfinţi Părinţi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>