Probus şi Simplicianus – îndrumătorii Sfântului Ambrozie

Două persoane marcante au orientat viaţa Sfântului Ambrozie, una la începuturile sale, în cariera sa civilă, cealaltă de-a lungul întregului său itinerariu spiritual. Un fost proconsul al Africii, Claudius Petronius Probus, provenit din aristocraţia creştină a [image]Romei a intervenit într-o manieră decisivă în viaţa Sfântului Ambrozie. El a remarcat talentul tânărului avocat şi l-a ales consilier al său făcându-l să părăsească tribunalul. Sfântul Ambrozie devine astfel apropiatul uneia dintre personalităţile ilustre ale Imperiului, care a fost numit prefect al Galiei şi Italiei de către împăratul Valentinian I, apoi consul în 371. După câţiva ani de ucenicie, Sfântul Ambrozie a fost numit guvernator al provincei Aemilia şi Liguria şi atunci părăseşte Sirmium pentru Mediolanum. La plecarea sa, Probus i-a dat protejatului său ultimele sfaturi şi, tot după Paulin, i-a prezis alegerea lui ca episcop căci s-au despărţit prin aceste cuvinte :«du-te şi condu nu ca un judecător, ci ca un episcop»[1]. Este sigur că ei s-au reîntâlnit cu ocazia alegerii Sfântului Ambrozie în scaunul episcopal al Mediolanului, în decembrie 374. Probus a rămas prietenul şi protectorul Sfântului Ambrozie toată viaţa sa[2].

Simplicianus ocupă un loc aparte în viaţa Sfântului Ambrozie. El este atât îndrumătorul lui duhovnicesc, cât şi succesorul său. Acest preot al Bisericii din Mediolanum a avut o personalitate influentă şi totodată discretă,  căci i-a avut succesiv ca fii duhovniceşti pe Marius Victorinus, Sfântul Ambrozie şi Fericitul Augustin.

Sfântul Ambrozie a primit fără îndoială îndrumările necesare pentru botezul său de la Simpliclanus. El este unul dintre corespondenţii Sfântului Ambrozie, care a  primit cele mai multe scrisori, ce sunt, de obicei, răspunsuri la întrebări legate de problemele vieţii duhovniceşti, având ca  punct de plecare exegeza biblică. Simplicianus recunoştea implicit în ucenicul său autoritatea şi competenţa sa biblică, cerându-i adesea să-i explice câte un fragment. Sfântul Ambrozie îl apreciază pe Simplicianus ca un părinte duhovnicesc, căruia îi poartă o dragoste filială.

În anul 397, Simplicianus este prezentat ca succesorul posibil al Sfântului Ambrozie, puţin înainte de moartea sa, chiar de către Sfântul Ambrozie însuşi: «el este în vârstă, dar este bun»[3]. Şi, într-adevăr i-a urmat efectiv după moartea sa la 4 aprilie 397.

Pr. Dr. Ştefan ZARĂ


[1] VSA, 8 în PL 14, 32.

[2] Elisabeth PAOLI, „L’ entourage D’ Ambroise de Milan : approche prosopographique”, în CPE, nr. 59 (1995), p. 16.

[3] VSA, 46;  PL 14, 46.

This entry was posted in Sfinţi Părinţi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>